Nasze kompetencje

Od 1989 roku Doskomp realizuje produkty i usługi dla Przedsiębiorstw i Organizacji. Wśród naszych Klientów możemy wymienić takie firmy jak Siemens, LG, Lotto, FinLife, Bank Przemysłowy oraz ostatnio Szybka Kolej Miejska w Warszawie.

Produkty dla Przedsiębiorstw i Organizacji

System CCS Doskomp Plan ZP Plus monitoruje próby przekroczenia progu 30 000 EURO oraz innych progów ustawowych i regulaminowych. Przeznaczony jest do kompleksowego zarządzania zamówieniami publicznymi z poziomu jednostki, a także stanowisk merytorycznych. Za jego pomocą możemy kontrolować realizację planu oraz wprowadzać potrzebne zmiany. System obsługuje także wnioski o wszczęcie postępowań jak i organizuje same postępowania przetargowe na wszystkich etapach.

Procent Klientów korzystających z Plan ZP Plus
Wzrost ilości poprawnie zaplanowanych i przeprowadzonych postępowań u Klientów korzystających z Plan ZP Plus