Kim jesteśmy?

Firma Doskomp istnieje na rynku od 1989 roku. Oferujemy sprzedaż licencji, wdrożenia, szkolenia i obsługę posprzedażną systemów własnych, obsługujących budżet organu i jednostek, zamówienia publiczne, centralizację podatku VAT, oraz inne rozwiązania nowoczesnej administracji. Wśród kilku tysięcy naszych Klientów znajdują się Jednostki Samorządu Terytorialnego, Jednostki Budżetu Państwa, Przedsiębiorstwa i inne Organizacje. Wyróżnia nas ogromne doświadczenie merytoryczne oraz wiedza w obszarach, którymi zajmujemy się już od tak wielu lat.


Historia firmy:

Firma Doskomp istnieje od 1989 roku. We wczesnych latach firma koncentrowała się na działalności sprzętowej, zakładano między innymi sieci komputerowe w wielu firmach. Doradzano i wyposażano je w odpowiedni sprzęt i rozwiązania informatyczne. W 1996 roku Doskomp zostaje pierwszym w Łodzi dostawcą dedykowanych systemów internetowych.

Pierwsza wzmianka o firmie z 1989 roku oraz najwięksi klienci z lat 90-tych:

Kilka ważnych dat
 • 1999 - Firma Doskomp zostaje dostawcą usług w ramach Programu pomocy zagranicznej USAID Local Government Partnership Program. Przedmiotem projektu było opracowanie systemu informatycznego analizy finansów samorządu terytorialnego dla Ministerstwa Finansów. Program był realizowany w latach 1999-2002, zaś ostatecznymi beneficjentami opracowanych przez firmę Doskomp systemów sprawozdawczości budżetowej BUDŻET ST I i BUDŻET ST II było: Ministerstwo Finansów, Regionalne Izby Obrachunkowe (16 RIO) oraz jednostki samorządu terytorialnego (około 3600 jst). System ten w zmodyfikowanej wersji jest nadal używany.
 • 2002 - Firma Doskomp zostaje partnerem w projekcie "Post-graduate e-government and e-business on-line study" realizowanym w ramach Leonardo da Vinci – Community Vocational Training Action Programme, Pilot projects measure, second phase:2002-2006. Celem projektu było stworzenie koncepcji, opracowanie oprogramowania e-learningowego oraz treści kursów podyplomowego studium z zakresu e-government oraz e-business. Doskomp był odpowiedzialny za stworzenie głównej części oprogramowania - platformy e-learningowej nazwanej "E-study", która umożliwiła on-linowe szkolenia z zakresu e-biznesu i e-government i była rozpowszechniana we wszystkich krajach europejskich.
 • 2002 - Firma Doskomp wprowadza na rynek pierwsze komercyjne produkty budżetowe dla Samorządów.
 • 2004 - Firma Doskomp wygrywa konkurs do programu offsetowego związanego z zakupem przez Polskę mysliwców F-16. W ramach tzw. "Matching and Mining" współpracuje z firmami w Texasie dostarczając między innymi firmie Austin Logistics autorskie rozwiązanie modułu „interaktywnego asystenta”.
 • 2006 - Firma Doskomp wprowadza na rynek Plan B - "System planowania i realizacji budżetu"
 • 2007 - Firma Doskomp zostaje członkiem konsorcjum MULTIHYBRIDS (Integrated Project w 6 Programie Ramowym UE) FP6-2004-NMP-NI-4 w którym DOSKOMP był odpowiedzialny za część informatyczną przedsięwzięcia z dziedziny nanotechnologii.
 • 2008 - Dynamiczny rozwój rynkowy Doskomp w obszarze produktów budżetowych.
 • 2010 - Nowe produkty dziedzinowe dla jednostek budżetowych.
 • 2013 - Doskomp przystępuje do Grupy Kapitałowej ITSS.
 • 2016 - Rynkowy sukces systemu rVAT - Centralny Rejestr VAT dla JST.
 • 2017 - Wprowadzenie na rynek Plan ZP Plus - systemu do zarządzania zamówieniami publicznymi.