Nasze kompetencje

Od kilku lat poszerzamy ofertę dla Jednostek Administracji Rządowej oraz Jednostek Budżetu Państwa. Wśród naszych Klientów możemy wymienić: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Sądy oraz Państwowe Straże Pożarne.

Produkty dla Administracji Rządowej

System Planowania i Realizacji Budżetu – Plan B obejmuje komplet zagadnień związanych z budżetowaniem, począwszy od konstrukcji projektu budżetu, przez uchwalenie budżetu, zmiany do budżetu, tworzenie harmonogramów oraz zapotrzebowań na środki pieniężne, aż po analizy wykonania budżetu.

Procent Klientów korzystających z Plan B
Procent Klientów korzystających z Plan B wraz z modułem Zaangażowanie

Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych – Zaangażowanie służy do kompleksowej obsługi prawnego i rachunkowego zaangażowania środków budżetowych. System jest łatwy w użyciu zarówno dla pracowników merytorycznych tworzących metryczki do umów i zobowiązań a także dla służb księgowo – budżetowych gdzie następuje weryfikacja zaangażowania.

Procent Klientów korzystających z Zaangażowania
Procent Klientów korzystających z Zaangażowania wraz z systemem Plan B

System CCS Doskomp Plan ZP Plus monitoruje próby przekroczenia progu 30 000 EURO oraz innych progów ustawowych i regulaminowych. Przeznaczony jest do kompleksowego zarządzania zamówieniami publicznymi z poziomu jednostki, a także stanowisk merytorycznych. Za jego pomocą możemy kontrolować realizację planu oraz wprowadzać potrzebne zmiany. System obsługuje także wnioski o wszczęcie postępowań jak i organizuje same postępowania przetargowe na wszystkich etapach.

Procent Klientów korzystających z Plan ZP Plus
Wzrost ilości poprawnie zaplanowanych i przeprowadzonych postępowań u Klientów korzystających z Plan ZP Plus