Nasze kompetencje

W 1999 roku rozpoczęliśmy z Ministerstwem Finansów projekt, produkcję i wdrożenie pierwszego w Polsce centralnego systemu Sprawozdawczości Budżetowej BudżetST. Od tego czasu główną kompetencją firmy Doskomp jest oferowanie licencji, wdrożeń, szkoleń i obsługi posprzedażnej systemów własnych, obsługujących budżet organu i jednostek, zamówień publicznych, centralizacji podatku VAT, oraz innych rozwiązań nowoczesnej Administracji Samorządowej. Wyróżnia nas ogromne doświadczenie merytoryczne oraz wiedza w obszarach, którymi zajmujemy się już od wielu lat. Obsługujemy kilka tysięcy JST i Jednostek Budżetowych.

Produkty dla Administracji Samorządowej

Cesarz – Centralny System Zarządzania Budżetem – Sprawozdania i Bilanse automatyzuje tworzenie, przekazywanie oraz agregowanie podsprawozdań niezbędnych do przygotowania informacji dodatkowej oraz na ich podstawie tworzy sprawozdanie wymagane rozporządzeniem MF z dnia 13 września 2017r. MRiF w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Unikalną funkcjonalnością Systemu Cesarz jest zautomatyzowanie procesu przygotowania bilansu skonsolidowanego, którego przygotowanie opiera się o konsolidacje sprawozdań bilansów jednostkowych.

Procent Klientów korzystających z Budżet JST Plus i JB Plus zgłosiło chęć skorzystania z produktu Cesarz
Procent Klientów korzystających z pozostałego oprogramowania Doskomp ma możliwość techniczną skorzystania z produktu Cesarz

System Planowania i Realizacji Budżetu – Plan B obejmuje komplet zagadnień związanych z budżetowaniem w JST i jednostkach, począwszy od konstrukcji projektu budżetu, przez uchwalenie budżetu, zmiany do budżetu, Wieloletnią Prognozę Finansową, tworzenie harmonogramów oraz zapotrzebowań na środki pieniężne, aż po analizy wykonania budżetu.

Procent Klientów korzystających z Plan B
Procent Klientów korzystających z Plan B wraz z modułem Zaangażowanie

Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych – Zaangażowanie służy do kompleksowej obsługi prawnego i rachunkowego zaangażowania środków budżetowych. System jest łatwy w użyciu zarówno dla pracowników merytorycznych tworzących metryczki do umów i zobowiązań a także dla służb księgowo – budżetowych gdzie następuje weryfikacja zaangażowania.

Procent Klientów korzystających z Zaangażowania
Procent Klientów korzystających z Zaangażowania wraz z systemem Plan B

System CCS Doskomp Plan ZP Plus monitoruje próby przekroczenia progu 30 000 EURO oraz innych progów ustawowych i regulaminowych. Przeznaczony jest do kompleksowego zarządzania zamówieniami publicznymi z poziomu jednostki, a także stanowisk merytorycznych. Za jego pomocą możemy kontrolować realizację planu oraz wprowadzać potrzebne zmiany. System obsługuje także wnioski o wszczęcie postępowań jak i organizuje same postępowania przetargowe na wszystkich etapach.

Procent Klientów korzystających z Plan ZP Plus
Wzrost ilości poprawnie zaplanowanych i przeprowadzonych postępowań u Klientów korzystających z Plan ZP Plus

System Plan B Cloud umożliwia pracę w systemie Plan B przez przeglądarkę. Jednostki budżetowe nie muszą już instalować żadnych programów. Łączą się przez przeglądarkę serwerem by pracować na tej samej bazie co system Plan B w Twoim Urzędzie.

Procent Klientów korzystających z Plan B Cloud
Procent Klientów, którzy stwierdzili, że dzięki Plan B Cloud znacznie ułatwiona została praca nad budżetem z Jednostkami

Pozostałe produkty dostępne na stronie: JST.PL

Od lat testowaliśmy różne rozwiązania mające na celu zautomatyzowanie procesu projektowania budżetu oraz podejmowania zmian w budżecie. Produkt przedstawiony przez firmę OPW Doskomp Sp. z o.o. merytorycznie okazał się najbliższy naszym oczekiwaniom.

UM Częstochowa
Współpraca od 2007 r.

System Planowanie i Realizacja Budżetu  (Plan B) okazał się znakomitym narzędziem zarówno do szybkiego tworzenia, zbierania, analizowania projektów budżetu jak i do sprawnego tworzenia zmian do budżetu. Spośród oferowanych dwóch rozwiązań zdecydowaliśmy się na wersję systemu zawierającą budżet zadaniowy.

UM Piotrków Trybunalski
Współpraca od 2005 r.

W Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie firma OPW DOSKOMP wdrożyła i przeszkoliła użytkowników w zakresie systemu: Planowanie i Realizacja Budżetu (Plan B), Zaangażowania Środków Budżetowych oraz sprawozdawczości budżetowej Budżet JST Plus. Firma wywiązała się z przyjętych w umowie zobowiązań terminowo z należytą starannością, rzetelnie i fachowo.

UM Dzierżoniów
Współpraca od 2015 r.