• SŁAWOMIR BOROWSKI - Prezes Zarządu
Absolwent Politechniki Łódzkiej – Wydział Elektrotechniki i Elektroniki (2001) oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2010).
Od 2015 roku związany z OPW DOSKOMP Sp. z o.o. jako Dyrektor ds. rozwoju, od stycznia 2017 roku, jako Wiceprezes Zarządu Spółki OPW DOSKOMP Sp. z o.o., a od listopada 2017 jako Prezes Zarządu Spółki OPW DOSKOMP Sp. z o.o.
Posiada 15 letnie doświadczenie zawodowe w branży IT, w tym ponad 10 letnie doświadczenie managerskie. Przez ostatnie lata zajmował kierownicze stanowiska w jednostkach budżetowych w strukturach rządowych. W ramach zajmowanych stanowisk Pan Sławomir zdobył duże doświadczenie w realizacji i zarządzaniu dużymi projektami informatycznych zarówno ze środków krajowych jak i europejskich (zrealizowane m. in 3 duże projekty w środków PHARE oraz 2 z PO KL).
Członek kilku komitetów sterujących dużych projektów finansowanych ze środków europejskich.
Posiada certyfikat Prince Practictioner.