Proszę wypełnić formularz dotyczący wersji programu Budżet JB PLUS:

Pola oznaczone gwiazdką* są obowiązkowe.

* Imię:

* Nazwisko:

* Email:

Nr Telefonu:

* Nazwa jednostki nadrzędnej:

* Nazwa jednostki korzystającej z programu:

* Wersja programu:

ip

UWAGA! POWYŻSZY WYBÓR TO NAJWAŻNIEJSZA WIADOMOŚĆ Z TEGO FORMULARZA. PROSIMY O ZAZNACZENIE LITER "I" LUB "P" ZGODNIE ZE STANEM FAKTYCZNYM! Jak rozpoznać wersję programu? Po zalogowaniu się wersja jest widoczna w prawym górnym rogu. Jeśli znajdujemy tam literę "i" lub "p" (na końcu numeru wersji, przed słowem "build") wybieramy odpowiednie pole w formularzu powyżej. Poniższa grafika prezentuje gdzie w programie znaleźć numer wersji:

Informacje dodatkowe:

Chcę być informowany o produktach oferowanych przez OPW Doskomp:

W tym celu wyrażam zgodę na przesyłanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz na używanie komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego OPW Doskomp Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Stanisława Dubois 114/116, 93-465 Łódź, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Chcę być informowany o aktualnych rabatach i ofertach specjalnych na produkty oferowane przez podmioty z grupy ITTS (LPE Sp. z o. o., JTW Sp. z o. o., IT Systems and Solutions Sp. z o. o.):

W tym celu wyrażam zgodę na przesyłanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz na używanie komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego podmiotów z grupy ITTS, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

TU znajdą Państwo szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez OPW Doskomp Sp. z o. o. oraz o prawach, które w związku z tym przysługują podmiotom danych.

* Proszę zaznaczyć Captcha: