IT Systems and Solutions

Twórcą Grupy Kapitałowej ITSS jest istniejąca od 2007 roku spółka IT Systems and Solutions. Od tego czasu spółka zajęła wiodącą pozycję na rynku dostawców kompleksowych rozwiązań podnoszących konkurencyjność, produktywność i bezpieczeństwo środowisk informatycznych. IT Systems and Solutions od początku swojej działalności konsekwentnie realizuje misję budowy Grupy Kapitałowej, będącej liderem w obsłudze informatycznej zarówno dużych jak i średnich firm oraz administracji publicznej i samorządowej w Polsce. Strukturę Grupy tworzą rentowne spółki technologiczne, skupiające swoją działalność w konkretnych niszach rynkowych branży informatycznej w kraju.


  • Od czerwca 2013 roku częścią Grupy Kapitałowej ITSS stała się spółka Doskomp.
  • Rok później, tj. w czerwcu 2014 IT Systems and Solutions przejęła większościowy pakiet udziałów w spółce Doskomp, co jednocześnie pozwoliło na wzbogacenie oferty Grupy o produkty i usługi spółki LPE www.lpe.edu.pl, której Doskomp jest współwłaścicielem od lipca 2013 roku. LPE jest odpowiedzialna w ramach całej grupy kapitałowej za realizowanie i wspieranie dedykowanych procesów edukacyjnych oraz szkoleniowych.
  • Od 2019 roku w ramach Grupy funkcjonują także spółki Sita Sp. z o.o. oraz Sita Innovation Sp. z o.o.  (www.sita.pl). Marka SITA jest pionierem oraz, od blisko 27-miu lat, niekwestionowanym liderem w dziedzinie promocji edukacji z wykorzystaniem głębokiego stanu relaksu w nauce języków obcych. Misją firmy jest uświadamianie wszystkim ludziom ich naturalnych, drzemiących w nich możliwości.